Viesmīlība no jauna skatu punkta – seminārs tūrisma uzņēmējiem

1302

Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas centrs Ventspils sadarbībā ar Ventspils Tūrisma informācijas centru 18.martā plkst.14.00 aicina apmeklēt pasākumu Zināšanu un inovācijas sabiedrība. Parastu lietu neparasts pielietojums viesmīlībā.

Semināru vadīs lektore, biedrības Zināšanu un inovācijas sabiedrība valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska. Viņa kopš 2009.gada Latvijā un ārvalstīs regulāri vada dinamiskas Radošās Nedarbnīcas, kas vērstas uz indivīdu un uzņēmumu iekšējo radošo stiprināšanu un pielietošanu augstāku mērķu sasniegšanai bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Seminārā katram būs iespēja paskatīties uz lietām, ko viņš veic ikdienā, no cita skatupunkta, kas var dot impulsu radošai pilnveidei un pavērt jaunas iespējas.

Dalība seminārā ir bez maksas. Pieteikties var līdz 17.martam, rakstot uz e-pastu: tourism@ventspils.lv

Projektu EDIC Ventspils finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Īstenojot projektu, tā uzmanības centrā ir jaunu un augošu uzņēmumu izveide un attīstība, konkurētspējas paaugstināšana, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste, digitālās vides izmantošana attīstībai, bezdarba, īpaši jauniešu vidū, mazināšana un jaunu darba vietu radīšana.