Visaugstāk Latvijas skolu reitingā – Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

1471

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija tā saucamo lielo skolu konkurencē valst mēroga labāko skolu reitingā no Ventspils pilsētas skolām ir visaugstāk, ieņemo 14.vietu 93 skolu konkurencē.

Ata Kronvalda fonds labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100 skolēni) un “mazo” skolu grupās. Lielās Pūces mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Šogad no visām 243 Latvijas “mazajām” skolām reitingā ir iekļautas 175 skolas, bet no 130 lielajām skolām – 93. Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola–licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Siguldas Valsts ģimnāzija un Rīgas Klasiskā Valsts ģimnāzija. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija ieņem 14.vietu.

“Mazo” skolu grupā reitinga augšgalā ir RTU Inženierzinātņu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rīgas 86.vidusskola, Talsu Kristīgā vidusskola. Dalītu 59.vietu ieņem Ventspils 6.vidusskola, savukārt dalītu 57.vietu – Popes pamatskola.