Zivju masveida bojāeju Puzes ezerā izraisījis skābekļa trūkums

1304

Zivju masveida bojāejas iemesls Puzes ezerā šī gada septembra beigās bijis skābekļa trūkums, apliecināja Valsts vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča.

No institūta Bior saņemtie testēšanas rezultāti liecina, ka ezera salaku bojāejas cēlonis bijis skābekļa trūkums ezera zemākajos slāņos. Institūta zinātņu doktore Maija Balode lēš, ka skābekļa trūkums radies vasaras fitoplanktona ievērojamās masas noārdīšanās rezultātā.

Neesot izslēgta arī potenciāli toksisko zilaļģu un to izdalīto toksīnu ietekme uz ekoloģiski jutīgo sugu – ezera salaku.

VVD norāda, ka ir vērojamas arvien jaunas globālo klimata izmaiņu izpausmes un pēdējo gadu siltajās vasarās zilaļģu savairošanās un to bojāeja ir novērojama daudzās Latvijas ūdenskrātuvēs.

20.septembrī Puzes ezerā konstatēta masveidīga ezera salaku bojāeja – divu dienu laikā no ezera izcelta aptuveni viena tonna beigtu zivju. Jau sākotnēji piesārņojuma klātbūtne tika izslēgta, un zivju bojāejas noskaidrošanai tika veiktas padziļinātas analīzes.