Nedēļas karikatūra. Pabalsts, par kura saņemšanu jāmaksā

979

No iedzīvotāju jautājumiem pilsētas portālā ventspils.lv:  Kaimiņiene devās uz Ventspils Sociālo dienestu, lai nokārtotu pabalsta saņemšanu. Taču viņai lika vēl iet uz banku pēc izziņas, kas apliecina pensijas apmēru noteiktā periodā. Par pakalpojumu bankā nācās samaksāt 2 eiro. Atbild Ventspils pilsētas Sociālais dienests: Kārtība, kādā cilvēkam sniedz sociālo palīdzību, ir noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. (..) Turpat noteikts, ka sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Likumā noteikts arī tas, ka klienta pienākums ir sniegt ziņas par sevi.

• • •

Redakcijas piebilde. Nesen vienā no nacionālajiem ziņu portāliem bija aprakstīta situācija – kāds sirmgalvis saņēmis pašvaldības sociālo pabalstu 30 eiro apmērā, taču pats pabalsta saņēmējs nebūt nav dzīvojis pašvaldības centrā, bet gan laukos. Vietējā sociālajā dienestā cilvēks uzzinājis, ka nepieciešamas vēl vairākas izziņas, kuras sirmgalvim pašam vēl jāsagādā. Staigāšana no Poncija pie Pilāta, izprasot dažādus dokumentus, kurus iesniegt varot tikai personīgi, aizņēmusi divas dienas, bet vēl trešajā – atkal bija jādodas uz centru, lai beidzot pabalstu saņemtu (labi, ka gar viņa māju satiksmes autobuss kursē vismaz reizi dienā). Galarezultātā sabiedriskajam transportam, izziņām un dokumentiem kopā iztērēti 24 eiro… Arī šajā gadījumā pašvaldība atbildēja vien to, ka “darbojas saskaņā ar likumu, kurā noteikts, ka klienta pienākums ir sniegt ziņas par sevi”. Likuma burts taču ievērots, vai ne?

Autors: Zemgus