Deputāti atbalsta Ventspils pludmales volejbola stadiona izbūvi

1407

Ventspils pilsētas dome deputāti nolēmuši atbalstīt SIA Olimpiskais centrs Ventspils plānoto pludmales volejbola laukuma izveidi.

Ņemot vērā, ka volejbola laukumu plānots izveidots kāpu zonā, pirms darbības saskaņošanas bija nepieciešams veikt laukumu ierīkošanas un ekspluatācijas ietekmes uz vidi novērtējums. Šobrīd no Vides pārraudzības valsts biroja ir saņemts pozitīvs atzinums, līdz ar to – arī Ventspils pilsētas dome lēma par atbalstu volejbola laukuma izveidei.

Volejbola laukumi tiks izvietoti Vasarnīcu ielā 58 Ventspils pilsētas rietumu daļā, kāpu ieplakā starp pludmali un Kāpu promenādi. Šobrīd tur atrodas pludmales apmeklētāju un atpūtnieku izveidots volejbola laukums. Projekta ietvaros tiks veikta esošā laukuma paplašināšana, pārveidojot to par labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu. Volejbola laukumiem apkārtnē paredzēts atjaunot un izbūvēt gājēju laipas, izvietot velostatīvus, atkritumu urnas, kā arī nodrošināt volejbola laukumus ar ūdensapgādi un apgaismojumu.

Volejbola laukumus paredzēts ekspluatēt gan ikdienā, gan arī vietēja un starptautiska mēroga sacensību rīkošanai, kuru norises laikā pie volejbola laukumiem plānots izvietot nepieciešamo inventāru – tribīnes skatītājiem, kā arī teltis apmeklētājiem un sporta spēļu dalībniekiem.