Kamēr vienus sūta bezalgas atvaļinājumos, īpaši pietuvinātos prēmē

910

Vispasaules pandēmija Covid-19 jau ietekmējusi un diemžēl arī turpmāk ietekmēs daudzu ventspilnieku dzīves. Ar darba zaudēšanu un došanos neplānotos atvaļinājumos daudzi saskārušies arī Ventspils pilsētas domes amatpersonu lēmumu dēļ. Bet kā tad ar Aivara Lemberga publiskajiem izteikumiem, ka Ventspils pilsētas domē, tās iestādēs un kapitālsabiedrībās tiks saglabātas darba vietas un veikta darba samaksa? Kā izrādās, šeit vērojama ļoti selektīva pieeja.

Papētot sīkāk, atklājas, ka Aivara Lemberga vadītās Ventspils pilsētas domes un tās pārvaldes struktūru faktiskā rīcība neatbilst amatpersonu publiski paustajam.

Piemēram, Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde vienpersoniski lauzusi sadarbības līgumus ar nevalstiskām organizācijām – sporta klubiem, šādi bez līdzekļiem atstājot daudzus sporta pedagogus, kuri veica arī Ventspils bērnu un jauniešu apmācību. Dzirdēts, ka arī daudzi pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieki jau tikuši nosūtīti neplānotos atvaļinājumos, izskan pat runas, ka atsevišķu kapitālsabiedrību vadītāji un “pusvadītāji” spiežot darbiniekiem “brīvprātīgi” doties atvaļinājumos bez darba samaksas saglabāšanas.

Lemberga dažādās “diskriminācijas formas”

Lembergs savās preses konferencēs un avīzes “Ventas Balss” 17.aprīļa rakstā “Iedzīvotājus šķiro kā nēģerus Amerikā” pārmet valstij Covid-19 atbalsta piemērošanas dubultmorāli. Viņaprāt, no valsts attieksmes cieš SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, kurā, salīdzot ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”, lielākais īpašnieks ir pašvaldība, tāpēc situācijas raksturošanai tiek pielietots īpaši spēcīgs izteikuma veids, kurš robežojas ar rasismu: “Tāda diskriminācija tomēr pēc īpašuma formas ir ļoti raksturīga komunismam. Tur gan ir otrādi. Diskriminē privātos, nediskriminē valsts īpašumā esošos. Te otrādi, ja ir pašvaldības īpašumā, tad tie darbinieki ir otrās šķiras. Apmēram kā Amerikā nēģeri pirms četrdesmit vai piecdesmit gadiem.”

Bet kā ir ar atbalsta pārtraukšanu Ventspils sporta klubiem, kuri Ventspils pilsētas domes uzdevumā algo trenerus bērnu un jauniešu sporta apmācību nodrošināšanai? Kam raksturīga šī “diskriminācijas forma”? Kā norāda HK “Venta 2002” valdes loceklis Aivis Landmanis: “Neviļus rodas jautājums, vai sadarbības līgumi tika lauzti un pārtraukti ar visiem sporta klubiem un sporta skolu “Spars”, vai arī šādu godu ir pelnījis tikai HK “Venta 2002”? Vai tiešām līguma vienpusējie lauzēji uzskata, ka atstājot bez iztikas trenerus, mēnešiem ilgi turot neziņā vecākus un hokeju spēlējošos bērnus, radīsies pievienotā vērtība?” Šajā kontekstā Lemberga izteikumos par OC “Ventspils” diskrimināciju, jūtama nudien nelāga dubultmorāles “smaciņa”.

Toties Ābele atkal saņem prēmiju…

Augstāk minētājā kontekstā 14. aprīlī risinājās vēl kāds svarīgs notikums. Lembergs Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā kārtējo reizi ierosināja uzlabot pilsētas izpilddirektora Alda Ābeles finansiālo stāvokli. “Par” balsojot deputātiem Lembergam, Vītoliņam, Blumbergam, Ošeniekam un Gūtmanim, tika pieņemts lēmums līdztekus atvaļinājuma naudai piešķirt Aldim Ābelem arī atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. Jau pats fakts, ka tik augsta pašvaldības amatpersona pandēmijas laikā no 27. aprīļa dodas ikgadējā atvaļinājumā, liek uzdot jautājumus. Vai tas liecina par šīs amatpersonas nepieciešamības pārvērtēšanu vai arī absolūtu bezatbildību, apzināti “pametot kuģi vētras laikā”? Jāatzīmē, ka Aldis Ābele no Lemberga (pašvaldības) puses tiek regulāri prēmēts un apbalvots ar vērā ņemamām summām. Pamatojums šīm “dāvanām” nereti šķiet pat visai amizants, jo būtībā amatpersona tiek prēmēta par to, kas tai ir jāveic, pildot savus darba pienākumus. Piemēram, socioloģisko pētījumu centrs “SKDS” 2019. gada augustā veicis pētījumu, saskaņā ar kuru 86 procenti Ventspils aptaujāto iedzīvotāju pozitīvi novērtējuši Ventspils pašvaldības darbu. Šajā sakarā Aldis Ābele saņēmis prēmiju. Vēl ikmēneša piemaksas tiek maksātas par profesionālu darba pienākumu pildīšanu (kam vajadzētu būt pašsaprotamam ikdienas darba kritērijam), par domes pārskata nodošanu, par budžeta izstrādi, par augstām komunikācijas prasmēm visos iespējamos līmeņos, resursu virzīšanas prasmēm vadības nosprausto mērķu sasniegšanā, spēju pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos, zināšanām, kā izvilināt no cilkvēkresursa labāko potenciālu, gatavību uzņemties papildu slodzi, analizēt sava darba rezultātus – arī par to noteikta speciālā piemaksa.  Šādi izpilddirektoram Ābelem tiek nodrošināta teju vai  otra alga.

Tikmēr, aizsedzoties ar Covid-19 pandēmijas dēļ esošajiem nepārvaramas varas apstākļiem, šie paši kungi, tai skaitā Aldis Ābele, tieši un netieši lemj par cilvēku atlaišanām un sūtīšanu bezalgas atvaļinājumos. Vai tā būtu iepriekš minētā spēja “izvilināt no cilkvēkresursa labāko potenciālu”? Šāda dubultmorāle jebkādos apstākļos, bet patreizējā pandēmijas situācijā jo īpaši, jāvērtē ļoti kritiski.

Tāpēc aicinām neklusēt ikvienu Ventspils pilsētas domes, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku, kurš saskaras ar priekšniecības mobingu jautājumā par izmaiņām darba attiecībās. Šāds aicinājums tiek izteikts arī daudzo nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri cieš no Ventspils pilsētas domes rīcības, proti, vienpusējas sadarbības līgumu laušanas ar šo darbinieku darba devējiem.

Informāciju par šādām situācijām aicinām sūtīt uz e-pastu: redakcija.ventspilnieks@ gmail.com. Konfidencialitāti garantējam.

28.04.2020./Autors: Ventspilnieks.lv/ Foto: Unsplash