Pūce netur līdzi Lemberga auto “štellēm”!

0
298

Pēdējā laikā viena no krāšņākajām politisko aprindu drāmām ir bijusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces blēdīšanās ceļā iegūtā Rīgas autostāvvietu bezmaksas izmantošanas atļauja. Šī epopeja saturēja kā liktenīgās atļaujas izmantošanas noliegšanu, tā arī mēģinājumu notikušo faktu pārvērst par joku. Rezultātā tieši Pūces pieķeršana melos noslēdzās ar ministra portfeļa zaudēšanu.

Un tomēr ministra pīšanās melos par ikmēneša ieguvumu 250 eiro vērtībā (viena visu autostāvvietu abonementa mēneša maksa) tālu atpaliek un nobāl uz Ventspils pilsētas pašvaldības vadītāja Aivara Lemberga blēdīgo auto “steļļu” un to piesegšanā iesaistīto pašvaldības iestāžu un amatpersonu rīcības fona.

Kā zināms, tad pēc ASV OFAC sankciju piemērošanas Aivaram Lembergam nācās steidzami pamest ne tikai Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja amatu, bet arī bija jāšķiras no abām viņa “reprezentācijas” vajadzībām (galvenokārt vadāšanai uz Rīgas apgabaltiesas sēdēm) iegādātajām luksus klases automašīnām “Toyota Land Cruiser” un “Audi A8 L W12”. To ekskluzīvo “šiku” pārliecinoši apliecina tieši minētā “Audi” vāģa iegādes cena, kas sniedzas tālu pāri simts tūkstošiem eiro. Turklāt abu šo automašīnu nodzīšana pa dievam vien zināmiem ceļiem nodokļu maksātājiem 2019. gadā papildus izmaksāja vairāk nekā piecus tūkstošus eiro mēnesī!

Tomēr šķiršanās no šādiem auto un to ekstrām nenozīmē, ka smagos ietekmes un finanšu noziegumos tiesājamā amatpersona Lembergs ar to samierinās un varētu palikt bez gadiem ierasta augstāko prasību līmenim atbilstoša dzelzs rumaka. Lai iegūtu nākamo “Audi A8” luksus klases automobili, kas apmierina Magņicka globālā korumpantu saraksta augšgalu ieņēmušā Aivara Lemberga ambīcijas un prasības, vairāku mēnešu garumā tika iestudēta un apņēmīgi realizēta jauna vēlamā auto iegādes izrāde. Tajā saskaņoti un paklausīgi līdzdarbojās un līdzmelo ne viena vien Ventspils pilsētas domes un pašvaldības iestāžu amatpersona.

Saskaņā ar acīmredzami iepriekšēju vienošanos, Finanšu komitejas 2020. gada 18. jūnija sēdē domes vairākums Aivara Lemberga vadībā deva atļauju iegādāties lietotu, bet ar visu to 50 000 eiro (bez PVN) vērtu pasažieru auto! Mums, mazākuma deputātiem Ģ.V.Kristovskim un A.Landmanim, šāds pirkums nešķita saprātīgs. Tāpēc centāmies noskaidrot, kas būs šāda auto lietotājs? Šī iepirkuma organizētājs – pašvaldības SIA “Ūdeka” vadītājs Edgars Daugelis – to nevēlējās skaidrot. Un tomēr no viņa mums izdevās izspiest faktu, ka auto tiekot iegādāts pašvaldības policijas vajadzībām.

Tālākie opozīcijas deputātu mēģinājumi aizrādīt uz šāda auto neatbilstību policijas operatīvā darba specifikai, arī apelēšana pie izšķērdības Finanšu komitejas vadītāju Aivaru Lembergu un viņa vietniekus Jāni Vītoliņu, Gunti Blumbergu un Didzi Ošenieku pilnībā garlaikoja. Šīs valsts amatpersonas tā arī neiesaistījās atbildes meklēšanā uz jautājumu, kas pašvaldības policijai ar šādu luksus klases auto būtu darāms?! Visticamāk, tāpēc, ka visi kā viens labi zināja, ka automašīna ir paredzēta tieši Aivara Lemberga sankciju rezultātā zaudēto pārvietošanās ērtību atjaunošanai.

To atskārtuši, vērsām uzmanību, ka šādi slēpti iepirkuma mērķi ir ne tikai pretrunā ar labu pārvaldību un atklātības prasību valsts pārvaldē, bet arī ar Valsts kontroles 2018. gada revīzijas ziņojumu, kurā norādīts, ka Ventspils pilsētas pašvaldība, uzdodot pašvaldības policijai nodrošināt domes amatpersonas ar autotransportu, neatbilstoši mērķiem ir izmantojusi astoņus procentus Ventspils pilsētas pašvaldības policijas finanšu līdzekļu! Proti, pašvaldības amatpersonu vadāšanai 2015. un 2016. gadā pašvaldības policija bija izlietojusi vismaz 266 tūkstošus eiro. Savukārt domes amatpersonu vajadzībām nepieciešamo automašīnu iegādei pašvaldības policija 2010. – 2016. gados saskaņā ar Valsts kontroles datiem ir izlietojusi 288 538 eiro.

Vērts uzsvērt, ka šos pārkāpumus Ventspils pilsētas dome bija solījusi novērst.

To, ka šis solījums nav bijis ne pusgraša vērts, apliecināja iepirkuma tālākais process jeb kārotā auto pretendents – Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Uz mūsu, mazākuma deputātu, rakstiski uzdotajiem jautājumiem, to starpā – aicinājumu uzrādīt šāda auto iegādes pamatojumu, šāda priekšlikuma autoru un iepirkuma komisijas lēmumu, Aivars Lembergs mums sniedza “izsmeļošu” atbildi, proti, ka viņš kā Finanšu komitejas priekšsēdētājs nav nedz iepirkuma pasūtītājs, nedz organizētājs! Šāda attieksme mūs neapmierināja.

Tomēr arī pēc atkārtota mūsu iesnieguma jūlija vidū un aicinājuma apliecināt, ka šāds darījums atbilst Valsts kontroles prasībai nepieļaut pašvaldības policijas līdzekļu izšķērdēšanu pašvaldības amatpersonu auto “steļļu” apmierināšanai, no domes priekšsēdētāja amata ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu atstādinātais Lembergs atkārtoti bija uzšņāpis atbildi, ka viņš neesot nedz iepirkuma pasūtītājs, nedz iepirkuma procedūru sagatavotājs, nedz iepirkuma organizētājs. Punkts un basta!

Vienlaikus līdzīgus jautājumus bijām iesūtījuši arī Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vadītājam Jānim Arājam. Taču neticami dīvainas sakritības rezultātā domes vairākums ilggadējo pašvaldības policijas priekšnieku (neraksturīgi – bez pateicības izteikšanas) jūlija beigās nekavējoties atbrīvoja no amata… Tādejādi atbildi mums sniedza priekšnieka pienākumu izpildītāja Dace Andersone, kurā tika norādīts, ka pašvaldības policija nodrošina Ventspils pilsētas domes amatpersonas ar atbilstošu autotransportu. Tā kā tika uzsvērts, ka lietotais, 50 000 eiro (bez PVN) vērtais, auto neesot ekskluzīvas klases automobilis (?!), mums tika izskaidrota vārda “exclusive” jēga angļu – latviešu vārdnīcas kontekstā!!!

Jau septembrī pašvaldības policijas priekšnieka amatā domes vairākums iecēla bijušo Ventspils pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieku Ojāru Rudzīti. Kā jau to varēja prognozēt, viņš uz amatā stāšanās brīdi neko nebija dzirdējis ne par 50 000 eiro (bez PVN) vērtā pašvaldības policijas “Audi A8” auto (jau reģistrētu ar valsts numuru MM-6312) iegādi, ne arī par Valsts kontroles revīzijā atklātiem Ventspils pilsētas pašvaldības policijas pārkāpumiem, nodrošinot domes amatpersonas ar autotransportu.

Vēlāk, jau uz mūsu deputātu rakstiska pieprasījuma pamata, saņēmām Ojāra Rudzīša rakstisku atbildi, proti, ka minētais automobilis nav reprezentatīvs, ka tas tiek lietots atbilstoši “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” noteiktajam, tas ir, ka autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai.

To, vai smagos noziegumos apsūdzētas personas – Aivara Lemberga – vadāšana uz Ventspils pilsētas domes ēku, uz tiesas sēdēm kā Rīgā, tā Ventspilī, kas nodokļu maksātājiem mēnesī izmaksā kādus 4-5 tūkstošus eiro, ir vai nav publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, pašreiz atstājam uz Ventspils pilsētas pašvaldības policijas jaunā priekšnieka sirdsapziņas. Šāda attieksme, visticamāk, jau ir cits likuma pārkāpums. Taču pirms tas tiek atšķetināts, rodas jautājums, kāpēc pašvaldības policijas vērtējumā ikdienišķa auto iegādi pavada viltus, meli un faktu noklusēšana?

Ministrs Pūce, melos pieķerts, atkāpās. Nesen Saeima izdeva kriminālvajāšanai deputātu Aldi Adamoviču par to, ka viņš neatbilstoši noteikumiem, bija izlietojis likumdevēja degvielu 83 eiro vērtībā. Savukārt Aivars Lembergs turpina dzenāt savu kārtējo par publiskiem līdzekļiem iegūto un uzturēto luksus auto. Viņam piemēroto ASV OFAC sankciju mērķis ir panākt, ka publiski līdzekļi nenonāk sankcionētās personas ietekmē un rīcībā.

30.11.2020. / Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Ventspilnieks.lv