VARAM ir tā ministrija, kurai būtu jāuzrauga pašvaldībās notiekošais un jāvēršas pret likuma pārkāpējiem ar vislielāko bardzību. Nav noliedzams, ka atsevišķās pašvaldībās, īpaši Rīgā, bijušā ministra Pūces “stingrā roka” bija jūtama. Savukārt Ventspilī komunisma cēlājam Lembergam arī Pūces laikā, kā ierasts, ar karodziņu smaidīgi māja skaisti sapucēts un safrizēts pionieris VARAM veidolā.

Vai nevarētu būt tā, ka smagos amatnoziegumos apsūdzētā, tiesiski ierobežotā un ASV OFAC sankcionētā Lemberga stutēšana, ļaunprātīgi izmantojot valsts amatus un sabiedriskos resursus, bija kļuvusi nu jau par kāda mums zināma izbijuša ministra ģimenes un tā sabiedroto biznesu?

Fakti izgaismo Pūces Ventspils veikuma ieguvējus

Ministrs Pūce, tāpat kā tā priekšgājēji (izņemot Edmundu Sprūdžu), tā vietā, lai iedibinātu likumu un tiesu varu Lemberga vadītajā Ventspils pilsētas domē, ir ne tikai turpinājis pievērt acis uz notiekošo, bet zināmā mērā palīdzējis Lembergam nelikumīgi vērsties pret tā oponentiem – Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātiem un to vēlētājiem, klaji veicinot Latvijas Republikas Satversmes, likumu normu un tiesu nolēmumu pārkāpumu turpināšanu Ventspilī.

Diemžēl atšķirībā no iepriekšējo VARAM ministru “veikuma” Pūces vadītā ministrija rīkojās sevišķi ciniski – tā, esot informētai par Ventspils opozīcijas deputātu panākumiem tiesās, aizstāvot savas un savu vēlētāju tiesības, turpināja aukstasinīgi uzstāt, ka Ventspils pilsētas domes pārvaldē viss ir kārtībā. Un, kā nu ne, ja VARAM atbildes uz Ventspils opozīcijas deputātu norādītajiem pārkāpumiem nereti gatavo Lemberga nelikumīgi vadītās Ventspils pilsētas domes juristi. Arī pēc ASV OFAC sankciju piemērošanas Lembergam un viņa vadītajām institūcijām Pūce izvēlējās ignorēt kliedzošos pārkāpumus un turpināja koķetēt ar smagos amatnoziegumos apsūdzēto Lembergu.

Pūcem nelikās neētiskas un nelikumīgas Lemberga “barotuves” – biedrības “Ventspils Attīstības aģentūra” shēmas, kuras apstādināja ASV, šādi izbeidzot valsts, pašvaldības un brīvostas līdzekļu izšķērdēšanu lielā apmērā. Pat pēc ASV sankciju piemērošanas VARAM nesteidzās sniegt notikušā vērtējumu.

Vēsturiski VARAM pārstāvniecība Ventspils Brīvostas pārvaldē valstisku lēmumu pieņemšanas vietā ir darbojusies kā Lemberga interešu nodrošinātāja. VARAM deleģētie Ventspils brīvostas valdes locekļi primāri ir gādājuši par Lemberga komfortu, proti, palīdzējuši nodrošināt viņa lielo superalgu biedrībā “Ventspils Attīstības aģentūra”, Lemberga dārgo autoparku, apmaksājuši tā propagandu un mīļotos sporta klubus, nodrošinājuši Lemberga virzīto apšaubāmo projektu un citu untumu apmaksu. Nav brīnums, ka šādas VARAM pārstāvniecības rezultātā Ventspils osta ir zaudējusi savu ietekmi un konkurētspēju un ka atbildība par nodarīto būtu jāuzņemas arī VARAM, visiem ministriem, arī Pūcem. Vai kāds ir dzirdējis, ka Pūces vadītā VARAM būtu uzstājusi uz Ventspils Brīvostas pārvaldē notikušā izvērtēšanu, atzīstot Ventspils Brīvostas pārvaldi par cietušo un piedzenot zaudējumus no atbildīgajām personām – bijušajiem Ventspils Brīvostas pārvaldes valdes locekļiem?

Arī bravūrīgi izziņotā Administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros bija paredzēta Ventspils pilsētas un Ventspils novada apvienošana, Ventspils reģionā ir pilnīgi izgāzusies, lai neteiktu, ka piedzīvojusi absolūtu krahu. Ventspils reģions (Ventspils pilsēta un Ventspils novads) ir vienīgais reģions valstī, kuru Pūces reforma neskar vispār.

Kronis piekoptajam cinismam ir Lemberga propagandas avīzes izstrādājuma “Ventas Balss” stutēšana. VARAM ir vairāk nekā informēta par avīzi “Ventas Balss”, tās finanšu avotiem un veikumu sabiedrības “informēšanā” Ventspilī. VARAM ir informēta par Ventspils opozīcijas deputāta Ģirta Valda Kristovska panākumiem tiesās pret Ventspils pilsētas domi jautājumā par līdzvērtīgu informatīvo nodrošinājumu visiem pašvaldības deputātiem pašvaldības apmaksātajos medijos. VARAM zina, kā par sabiedriskajiem līdzekļiem tiek izspēlētas tā saucamās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga iknedēļas preses konferences, kurās vienu no galvenajām “žurnālistu” lomām spēlē laikraksta “Ventas Balss” galvenā redaktore Gundega Mertena, un kuras priekšā, iespējams, pat nobāl mūsu kaimiņvalstu diktatūru kontrolētie melu kanāli. Arī šajā jautājumā VARAM ir bijusi vairāk kā “bezzobaina”. Īpaši atzīmējams fakts ir Pūces sievas Zaigas vadītās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) lēmums piešķirt valsts finansiālo atbalstu Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai Lemberga ilggadīgajam propagandas nodrošinātājam avīzes “Ventas Balss” izdevējam SIA “Ventas Balss”. SIF lēmumā avīze “Ventas Balss”  tiek lepni dēvēta pat par reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, lai arī patiesībā tas ir par Ventspils pilsētas domes, tās iestāžu, kapitālsabiedrību un Ventspils Brīvostas pārvaldes naudu gadu desmitiem nelikumīgi dāsni finansēts Lemberga propagandas rupors.

Taisnības labad jāsaka, ka šādas tādas likuma iniciatīvas no VARAM puses ir nākušas. Bet, ak vai! Tās pēc būtības atkal neskar Lemberga prettiesiski vadīto Ventspils pilsētas domi. Vēl joprojām Ventspils pilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības Lemberga uzdevumā izspēlē konkursus par sava tiesiski ierobežotā saimnieka propagandas nodrošināšanu. Pēdējais no tādiem ir 16. novembrī Ventspils pilsētas domes izsludinātais iepirkums “Par aktuālās informācijas publicēšanu vietējā laikrakstā un tā izplatīšana Ventspils pilsētā 2021. gadā”, visiem labi apzinoties, ka konkurss tiek rīkots vienīgajam pretendentam – Lemberga propagandas ruporam “Ventas Balss”, ka no pašvaldības līdzekļiem tiks turpināts apmaksāt Lemberga propagandu arī gaidāmajā priekšvēlēšanu laikā. Un atkal VARAM nav, ko iebilst – ar Lembergu Ventspilī viss ir labākajā kārtībā.

Arī VARAM tapinātais jaunais “Pašvaldības likums” liek mums, ventspilniekiem, bažīties. Nav noliedzams, ka tajā ir iekļautas visai jēdzīgas un sakarīgas lietas un tas, protams, ir labāks par pašreiz esošo likumu “Par pašvaldībām”, bet Lemberga ilgstoši praktizēto pamatproblēmu risināšanu tas uz kādu laiku atliek. Mēs, opozīcijas deputāti, cerējām, ka par mūsu vairāku sasaukumu problēmām regulāri informētā VARAM tās atrisinās pēc būtības, kā to savas ministrēšanas sākumā mums solīja Pūce. Atkal nekā, izskatās, ka pat mūsu iesniegtie priekšlikumi ir atstāti bez ievērības.

Līdz ar to pastāv pamatotas bažas, ka Ventspilī arī pēc 2021. gada vēlēšanām tiesiski ierobežotais “boss” varēs šeftēties, kā senāk, jaunais likums vismaz uz vēl vienu sasaukumu to būs pasargājis, tāpat kā tā izveidoto prettiesisko sistēmu, kurā galvenā loma ir iedalīta Lemberga izveidotajām un ar tā saucamajiem Lemberga cilvēkiem nokomplektētajām komisijām un padomēm. Deputātiem, to pārstāvētajai domei un tās komitejām atkal tiks atstāta nevērtīga statistu loma. Pat bēdīgi slaveno jēdzienu “prombūtne”,  par kura piemērošanu gadiem tiek lauzti šķēpi, VARAM skaidro Lembergam izdevīgi. Ir nepārprotami skaidrs, ja VARAM pēc būtības būtu piemērojis jēdziena “prombūtne” jēgu un būtību, Lembergam kopš 2007. gada nebūtu bijis iespējams ieņemt nozīmīgos Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas pārvaldes priekšsēdētaja amatus, tātad nebūtu bijis pamats arī ASV sankcijām. Diemžēl VARAM vienmēr ir stāvējis Lemberga sardzē. VARAM pat savulaik uzdrīkstējās iebilst Tieslietu ministrijas “prombūtnes” jēdziena skaidrojumam, lepni norādot, ka kaut kādas Tieslietu ministrijas skaidrojumi VARAM nav saistoši, tāpēc jēdzienu skaidrosim tā, kā tas mums – Lembergam – vajadzīgs. Arī Pūces vadītā VARAM neuzskatīja par vajadzīgu šo jēdzienu topošajā likumā skaidrot, šādi atstājot iespējas Lembergam tik nepieciešamajām interpretācijām.

Un kā ir ar domes un komiteju sēžu norises translēšanu pašvaldības mājaslapā tiešsaistes režīmā? Arī šādu iespēju Lembergs ventspilniekiem ir liedzis. Tā sacīt, ventspilniekiem nav jāzina, kā Lembergs taisa savas politiskās “desas”. Ik pa reizēm ar tā saucamajām “pakazuhām” kādas komisiju šēžu pārraides ventspilniekiem tiek pamestas kā sunim kauli, bet arī tad tās ir tādu komisiju sēdes, kurās opozīcijai nav vietas un kurās Lembergs netraucēti var dižoties uz savu vasaļu fona. Pat Covid-19 laikā Lembergs izvēlas nepamatoti šķērdēt pašvaldības resursus un, riskējot ar savu līdzcilvēku veselību, nav ne reizi noturējis Ventspils pilsētas domes un tās komiteju sēdes videokonferenču režīmā. Nemaz jau nerunājot par klaji cinisko pilsētas egles iedegšanas pasākumu, kuru “it kā” neviens nerīkoja, bet kuram viss bija sagatavots un kurā pats atstādinātais mērs “dižojās” bez maskas.

Mana vairāku sasaukumu Ventspils pilsētas domes deputāta pieredze ļauj secināt, ka Lemberga “Vislatvijas bandas” valsts nozagšanas nedarbu atšķetināšanai darbs  prokuratūras, valsts kontroles atsevišķām nodaļām un tiesai būtu desmitgadēm. Ieguvums – škīstītavas efekts, kas dotu pamatotu vilkmi valsts straujai attīstībai.

Redz, kā dzīvē sanāk. Pūcem, sargājot Lembergu, gādājot par tā megakomforta (arī par “premium” autotransportu “Audi A8” ar autovadītāju) megaizmaksu nodrošināšanas piesegšanu, sanāca pašam pakrist uz stāvvietas izmaksu “banāna mizas”.

9.12.2020. /  Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Pixabay