Par spīti smagajām kriminālapsūdzībām, tiesiskajiem ierobežojumiem un ASV piemērotajām sankcijām, Lembergs gluži kā iedomu komandors vada savu mītisko flotili viņam vien zināmā virzienā.

Rodas iespaids – komandoru neviena vētra nespēj ietekmēt. Ne viņa vadīto asociāciju kuģu bojāeja, kuri pildīja tranzīta nozares varas zižļa un medus biķeru funkcijas, ne Ventspils Brīvostas pārvaldes burinieka zaudēšana, kuru nu stūrē sveši ļaudis, ne ZZS plosta uzskriešana uz sēkļa un valsts struktūrās, partijās atrodošo daudzo ietekmes glābšanas riņķu un vestīšu pakāpeniskā zaudēšana. Jau sen kā zaudēti arī turpat visi Ventspils termināļu kuģi.

Komandors nepadodas. Vēl jau palikuši pašvaldības kuģīši. Tas nekas, ka bargā Temīda un ASV sankcijas it kā neļauj brīvi raustīt vadības sviras. Komandora rīcībā ir paklausīga, visādā ziņā iztapīga komanda. Jāņi, gunti, didži, aldi un dainas stūrēs, gāzēs un bremzēs kā pēc līdakas pavēles. Arī tad, kad kārtējo kuģi komandors vērsīs pret klinti, čaklie izpalīgi neatskatoties nodrošinās komandora uzņemtā kursa izpildi.

“Iegriezt” pilsētai un valstij

Nenoliedzami, Ventspils pilsētas attīstības programma 2021.-2027. gadam ir viens no svarīgākajiem dokumentiem pilsētas nākotnei. Tātad Ventspils pilsētas tālākā attīstība būs atkarīga no tā, cik kvalitatīvi tiks izstrādāta attiecīgā programma un kurš vadīs tās izstrādes procesu.

Ar komandora un tā uzticamības personu balsīm par Ventspils pilsētas ilgtspējas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizāciju, arī par attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes vadības grupas vadītāju pārapstiprināts Temīdas un sankciju žņaugos nokļuvušais Aivars Lembergs. “Aivariešiem” roka nenodrebēja.

Kādas šim lēmumam būs sekas, redzēsim, bet jau tagad ir skaidrs – nekas labs nav gaidāms. Ventspils pilsētas attīstība var izrādīties kārtējais kuģis, kuru brašais komandors ar savu komandu trieks pret klinti. Pats fakts, ka pilsētas attīstības programmas izstrādi vadīs tiesiski ierobežotais un sankcionētais mērs, norāda, ka turpmākā valsts, dažādu fondu un Eiropas institūciju finanšu resursu piesaiste Ventspilij var izrādīties nepārvarams šķērslis.

Nolaistā Ventspils osta un…  Kas vainīgs?

Vēsturiski vieni no lielākajiem lembergistu nedarbiem ar katastrofālām sekām pilsētas un valsts ekonomikai ir Ventspils ostas konkurētspējas, varenības un Ventspils pašvaldības ietekmes zaudēšana Ventspils Brīvostas pārvaldē. Protams, tagad tiek mēģināts izspēlēt veco spēli “Zaglis. Ķeriet zagli!”. Tiek tērēti milzīgi pašvaldības resursi, lai sāpi izkliegtu visos iespējamos kanālos. Var saprast. Pusi mūža tā centās, korumpēja un korumpējās, radošumu, iniciatīvu, oponentus apkaroja, bet gala rezultātā čiks vien sanācis. Valstij izblēdītie uzņēmumi pazaudēti, osta nolaista, iebarotie činavnieki arvien vairāk neklausa. Apsūdzības, sankcijas – kas tālāk?

Bez radikālām izmaiņām “aivariešu” iekodēto iznīcības procesu nav iespējams apstādināt. Daudzām iestādēm, uzņēmumiem, kapitālsabiedrībām, biedrībām aizvien vairāk nākas saskarties ar viņu ilgstošās patvaļas skaudro rezultātu, tāpēc neizbrīna, ka pat atsevišķi ilggadīgi pašvaldības struktūru vadītāji un speciālisti pamet nelaimē nokļuvušās struktūras. Žēl tranzīta nozari, kuras katastrofālā pagrimuma cēloņi meklējami ilglaicīgajos Lemberga lēmumos un “aivariešu” balsojumos. Arī sportam šo cilvēku iedomība, mantrausība un nenovīdība ir nodarījusi būtisku triecienu.

Kas sakāms valstij?

Protams, notiekošais ir likumsakarīgs “aivariešu” ilgstošo lēmumu rezultāts, viņus atbalstīja un visādā ziņā ilglaicīgi piesedza valsts varas struktūras, no kurām viena no aktīvākajām ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un arī KNAB. Tieši VARAM un KNAB nevēlēšanās un ilggadīgās nespējas dēļ Ventspils pilsētas vadībā jau vairāk nekā trīspadsmit gadus ir tiesiski ierobežota persona, kura turklāt neievēro tam piemērotos drošības līdzekļus, prettiesiski iespaido pašvaldības, tās pārvaldes struktūru un iepriekš arī Ventspils Brīvostas pārvaldes darbu, turklāt pastarpināti gūstot no šīm struktūrām prettiesiskus labumus lielā apmērā. Kas traucē novērst tiesisko nihilismu Ventspilī? Pat šobrīd, kad tiek realizēta reģionālā reforma, ministra Pūces vadītā ministrija pamanījās kārtis izspēlēt tā, lai reģionālā reforma nekādā veidā neskartu Ventspili un tās novadu, tātad Ventspils reģions ir vienīgais valstī, kurā reformas nebūs. Par to, kā valsts legalizē Ventspilī notiekošo patvaļu, varētu rakstīt un rakstīt, bet par to citā reizē.

Patreiz tiek lemts, kā valstij palīdzēt Ventspils Brīvostas pārvaldei, jo tā esot izsaimniekota, pat komercbankas atsaka sadarbību.

Aktuāls jautājums valsts vadītājiem

Vai kopā ar lēmumu, kā palīdzēt Ventspils Brīvostas pārvaldei, nebūtu jānoskaidro un atbildība jāprasa arī no tām valsts struktūrām un amatpersonām, kuru negribēšanas, nolaidības vai iespējamas korupcijas dēļ Lembergs netraucēti turpināja “de facto” vadīt Ventspils Brīvostas pārvaldi kopš brīža (2007. gads), kad viņam tika piemēroti visiem zināmie tiesiskie ierobežojumi un turpina vadīt Ventspils pilsētas domi pat šobrīd? 

Vai tiešām neredzat, kā ministriju ierēdņi mēģina diskreditēt ostas reformu un nepieciešamās pārmaiņas “Latvijas Dzelzceļā”? Kāpēc jāpaplašina šo struktūru darbības spektrs un jākropļo brīva konkurence, ja tās pat nav spējušas nodrošināt līdz šim piešķirto funkciju jēgpilnu izpildi? Kāpēc reforma tās sākumā ir jāattiecina arī uz Liepājas SEZ? Vai tiešām nav skaidrs, ka šādi tiek mēģināts diskreditēt labas idejas, nepieciešamās reformas un tās politisko vadību – valdību, ministrus? Vai reģionālās reformas galarezultāts, kurā netiks skarts Ventspils reģions, nav mācība?

Un visbeidzot, kad valsts atzīs Ventspils Brīvostas pārvaldi par cietušo, aprēķinās zaudējumus un uzsāks Ventspils Brīvostas pārvaldei nodarīto zaudējumu piedziņu no tās kādreizējiem pārvaldītājiem? Vai Ventspils Brīvostas pārvaldes ilggadīgie simtiem tūkstošus vērtie maksājumi biedrībai “Ventspils Attīstības aģentūra”, no kuras Lembergs saņēma atalgojumu, ir attaisnojami un nebūtu atgūstami? Kur ir politiskā griba?

Diskreditējam valsti

Protams, lai noveltu vainu uz citiem, kā vienmēr, tiek meklēti ienaidnieki.  Atcerēsimies Sorosu, NATO. Patreiz pie visām Lemberga radītajām likstām ir vainīga opozīcija, Latvijas mērogā – Valsts prezidents, premjers, valdība un Bordāns. Rodas priekšstats, ka Ventspils “brēkulim” opozīcija, prezidents un valdība ir atņēmusi mīļotās rotaļlietas.

Vai kas tāds bija iedomājams vēl nesenā pagātnē? Noteikti nē. Lembergs tak bija it kā neievainojams un visu varens. Kas noticis, ja daži opozicionāri var nodarīt tik “milzīgu ļaunumu”, par kuru nabaga Lembergam katru nedēļu jāsūkstās?

Izskatās smieklīgi, ja nebūtu traģiski. Valsts vēl joprojām noskatās, kā viena apsūdzēta, tiesiski ierobežota un sankcionēta persona to diskreditē. Ja varam aizliegt Krievijas melu kanālus, vai nebūtu pēdējais laiks tikt galā arī ar valsts diskreditētāju Lembergu? Ko gaidām?

P.S. Ja valsts būtu spējusi tikt vaļā no Temīdas valgos nokļuvušā Lemberga, mūsu valstij problēmu būtu nesalīdzināmi mazāk. Tā vietā, lai turpat pirms divdesmit gadiem nosēdinātu aptraipīto personāžu uz noraidīto soliņa, “aivarieši” ar apbrīnojamu neatlaidību viņu atkal un atkal ir sēdinājuši pašvaldības, brīvostas, dažādo asociāciju vadības krēslos, ar apbrīnojumu pietāti un respektu valsts vara nereti pildīja smagos amatnoziegumos apsūdzētā norādījumus.

13.08.2020. / Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Ventspilnieks.lv