Tiesa norāda, lai Ventspils pilsētas dome pārtrauc liekuļot un laist muļķi

0
647

Ventspils pilsētas domes un tās neleģitīmā priekšsēdētāja, deputāta Aivara Lemberga liekuļošana un muļķa laišana neizbēgami tuvojas noslēgumam. Ventspilniekiem ir zināms, tad Administratīvā rajona tiesa Liepājā 2019. gada 13. maijā Spriedumā skaidri un gaiši norādīja, ka ir jāatsauc Aivara Lemberga daudzkārt par deputātu Ģirtu Valdi Kristovski izplatītās nepatiesās, godu un cieņu aizskarošās ziņas, kas izplatītas Ventspils pilsētas domes oficiālajā interneta video portālā.

Lai gan šādas deputāta Lemberga zemiskās darbības ir tiesā pierādītas, nepatiesās, godu un cieņu aizskarošās ziņas joprojām nav atsauktas. Spriedums vēl neesot stājies spēkā! Kā redzams godaprāta autoritārajam vietvaldim pietrūkst. To apstiprina arī fakts, ka Ventspils pilsētas domes vadība, minētā portāla administratori joprojām liedz iespēju deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim atmaskot neleģitīmā domes priekšsēdētāja Lemberga melus tur, kur tie izteikti, proti, pašvaldības oficiālajā interneta video portālā.

Kā izriet no domes šī gada 20. maija iesnieguma tiesai, domes vadība atrunājas, tā teikt, neredzot iespēju Spriedumu izpildīt, jo “nesaprot” uzlikto tiesisko pienākumu “Ventspils pilsētas domei mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās nodrošināt Ģirtam Valdim Kristovskim vienlīdzīgas pieejas tiesības pašvaldības oficiālajam portālam ventspils.lv.”

Tā ir uzskatāma indikācija, ka Sprieduma izpildes kontekstā Ventspils pilsētas dome turpinās blefot. Tas nepārsteidz, jo vispārpieņemtie tiesiskuma un taisnīguma principi Ventspils pilsētas domei ir sveši. Tādejādi Lembergs gatavojas turpināt ļaunprātīgi uzurpēt runas laiku par publiskiem līdzekļiem uzturētajā, pašvaldības oficiālajā interneta video portālā! Gan jāatzīst, ka tā neapšaubāmi ir Ventspils pilsētas domes vadības tuvredzības un nekompetences liecība, kas dzen arvien dziļākā strupceļā. Attaisnojumu šādai ļaunprātībai nebūs.

Ir vietā atgādināt, ka Augstākās tiesas kopsēde (lietu skatīja 7 tiesneši) jau 2018. gada 27. novembra lēmumā atbildētājai – Ventspils pilsētas domei nepārprotami norādīja, ka “Vienlīdzīgas tiesības deputāta mandāta īstenošanā ietver arī vienlīdzīgas tiesības informēt sabiedrību par savu darbību un viedokļiem un vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem. Tā ir būtiska garantija patiesam politiskajam plurālismam un efektīvai mazākuma funkciju pildīšanai.”

Skaidrāk, kā to pateikusi Augstākā tiesa, laikam jau nevar. Un tomēr Ventspils pilsētas dome mēģina apelēt, ka nesaprot ne tikai minēto Augstākās tiesas lēmumu, bet arī Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Reaģējot uz šo liekuļoto nekaunību Administratīvā rajona tiesa ar 2019. gada 7. jūnija Lēmumu ir noraidījusi Ventspils pilsētas domes paģērējumu izskaidrot 2019. gada 13. maija spriedumu. Un tomēr ir vērts ieskatīties, kā Administratīvā rajona tiesa pamato Ventspils pilsētas domes prasītā noraidīšanu.

Tiesas 2019. gada 7. jūnija Lēmumā ir rakstīts, ka Ventspils pilsētas dome nav pienācīgi iepazinusies ar Sprieduma motīvu daļu, kurā ir sniegtas atbildes uz Ventspils pilsētas domes uzdotajiem jautājumiem. Tā kā Dome norāda, ka neizprot, ko tiesas ieskatā nozīmē “nodrošināt pieejas tiesības pašvaldības oficiālajam portālam”, tad tiesa norāda, ka deputāta Ģ.V.Kristovska “pieteikums cita starpā bija ierosināts par pienākumu uzlikšanu domei atļaut pieteicējam publicēt savu viedokli pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv”, ka Augstākās tiesas 2018. gada 27. novembra lēmumā šajā lietā jau bija norādīts, ka Ģ.V.Kristovskis tikai “vēlas, lai viņam tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas viedokļa publicēšanā, salīdzinot ar citiem pašvaldības domes deputātiem.” Tādejādi tiesa pasaka, ka Spriedumā ir skaidri norādīts, kas tiek saprasts ar pieejas tiesību nodrošināšanu pašvaldības oficiālajam portālam.

Savukārt uz Ventspils pilsētas domes nespēju saprast, kā nodrošināt personai “vienlīdzīgas pieejas tiesības pašvaldības portālam”, tiesa norāda, ka Spriedumā konkrēti ir norādīts, ka runa ir par vienlīdzīgām tiesībām salīdzinot ar citiem pašvaldības deputātiem.

Tā kā Ventspils pilsētas dome “neizprot” kādā statusā Ģ.V.Kristovskim būtu jānodrošina piekļuves tiesības pašvaldības portālam, tiesa savā 2019. gada 7. jūnija lēmumā Domei atgādina, ka Sprieduma ietvaros tika pārbaudītas tieši Ģ.V.Kristovska kā deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem, kā tas bija norādīts Augstākās tiesas 2018. gada 27. novembra lēmumā. Lai cik tas nebūtu komiski, tiesai ir nācies Ventspils pilsētas domei atgādināt, ka Domes deputāts Ģirts Valdis Kristovskis tiešām ir deputāts tāpat kā Domes priekšsēdētājs Lembergs ir deputāts, tas ir, ka abu deputātu mandāti ir pilnīgi līdzvērtīgi!

Ņemot vērā acīmredzamo Ventspils pilsētas domes liekuļošanu, muļķa laišanu, tiesa ar neslēptu ironiju galu galā ir ķērusies pie ābeces patiesību skaidrošanas Ventspils pilsētas domei. Tiesa norāda, ka Spriedums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezultatīvās daļas. Tiesa māca, kā daļas kopā lasāmas un kā panākama pilnvērtīga izpratne. Taču no tiesas lēmuma vienlaikus izriet, ka Ventspils pilsētas domes juridiskās kvalifikācijas trūkumi nav un nebūs pamats “Sprieduma skaidrošanai, jo atbildes Domes uzdotajiem jautājumiem ir ietvertas Spriedumā.” Tā tiesa pasaka, ka liekulībai un muļķa laišanai ir savas robežas.

Vai Ventspils  pilsētas domes komunikācija ar tiesu ir kvalifikācijas vai apkaunojošas pašdiskreditācijas piemērs? Iespējams. Taču ne tikai. Tā ir uzskatāma liecība par autoritāra, prettiesiska režīma degradācijas postošajām sekām. Tā ir liecība par totalitāras varas patvaļu un nekaunību, par tās kundzību, kas nīst demokrātiju, taisnīgumu, plurālismu, vienlīdzību! Kā redzam, Latvijas valsts tiesu sistēma šo ļaunprātību ir atšifrējusi!

Visticamāk Ventspils pilsētas dome Administratīvās rajona tiesas Spriedumu un Lēmumu pārsūdzēs, lai vēl uz kādu laiku novilcinātu Sprieduma stāšanās spēkā. Taču tā vai citādi deputāta Aivara Lemberga un viņa “tikumiem” pakļautās Ventspils pilsētas domes hegemonija neizbēgami tuvojas noslēgumam.

Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Jānis Deinats