Trūcīgās un maznodrošinātās Ventspils ģimenes un ventspilnieki var pretendēt uz pabalstu, kas paredzēts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu samaksai, pastāstīja pašvaldības uzņēmumā ŪDEKA.

Pabalstu var saņemt Ventspils pilsētā deklarētas trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas, kā arī atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi,kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 290 eiro mēnesī.

Pabalsta apmērs ir noteikts 50% apmērā no maksājuma summas mēnesī, taču ne vairāk kā par pieciem kubikmetriem mēnesī vienai personai. Tādā pašā apmērā var saņemt pabalstu skaitītāju uzstādīšanai un verifikācijai.

Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē  80% apmērā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay