Nākamnedēļ noslēgsies ielu pārbūves darbi objektā “Robežu ielas pārbūve no Packules upes tilta līdz Packules ielai, Ventspilī”, projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī” Nr.6.1.4.2./17/I/003 ietvaros.

Pārbūves darbu ietvaros no Packules upes tilta līdz Packules ielai, tika realizēta jaunas brauktuves seguma virskārtas izbūve, gājēju ietves izbūve, jauna apgaismojuma tīkla un apgaismojumu izbūve, virszemes ūdens kanalizāciju sistēmas izbūve, atjaunotas autobusu pieturvietas, kā arī veikta apzaļumošana, iestādot jaunus kokus un krūmus.

Būvdarbu pasūtītājs – Ventspils pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”. Izpildītājs – SIA “VIA”, būvuzraudzība – SIA “Būvju profesionālā uzraudzība”.

2017.gada 14.jūlijā starp Ventspils pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika noslēgts līgums par projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī” Robežu ielas pārbūve no I.Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam, Ventspilī īstenošanu, kur 2018. gada oktobrī tika atklāta pārbūvētā Robežu iela. Šī projekta ietvaros tika iekļauti arī Mazās Kurzemes ielas vērienīgie pārbūves darbi, kuri noslēdzās šā gada vasaras sezonā, īstenojot kopējā projekta sasniedzamo rezultātu – kvalitatīvas transporta infrastruktūras pārrāvuma Ventspils pilsētā novēršana, alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam radīšanu, vismaz daļēji atdalot tos no sabiedriskā transporta plūsmām un novirzot no blīvāk apdzīvotām Ventspils pilsētas daļām.

Projekts “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī” tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākuma „Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros.

25.09.2020. / Autors: Komunālā pārvalde / Foto: Pixabay