Popes pamatskolai jauna direktore

1437
Autors: Ventspils novada dome
Autors: Ventspils novada dome

Ventspils novada domes deputāti, atklāti balsojot, domes sēdē par Popes pamatskolas direktori iecēla Ligitu Lukševicu.

Vadošā amata vakance radās tādēļ, ka iepriekšējā izglītības iestādes vadītāja Lidija Vašuka maijā iesniedza pašvaldībai uzteikumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Popes pamatskolas direktora pienākumu pildīšanas sakarā ar aiziešanu pensijā.

Ventspils novada pašvaldība 15.jūnijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 15. jūlijam. Noteiktajā termiņā bija saņemti triju pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieku vērtēšana notika divās kārtās saskaņā ar Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa nolikumu: iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentiem.

Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas amata konkursa Pretendentu vērtēšanas komisija par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa uzvarētāju un piemērotāko kandidāti atzina Popes pamatskolas skolotāju Ligitu Lukševicu. Pedagoģe ir ieguvusi vadošā darba pieredzi, strādājot par Popes pamatskolas direktora vietnieci audzināšanas un ārpusklases darbā, kā arī būdama mūzikas skolotāju un klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja. Ligitas Lukševicas nepārtrauktais pedagoģiskā darba stāžs ir 32 gadi.