2023. gada 21. septembrī Ventspils brīvostas pārvalde projekta partnera nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) telpās iepazīstināja ar realizētā vides sanācijas projekta progresu. Apmeklētāji tika informēti par šī brīža rezultātiem sanācijas darbu objektā – ir ierīkota filtrējošā-attīrošā barjera 300 m garumā un līdz 45 centimetriem ir samazināts peldošā naftas produktu piesārņojošā slāņa biezums.

Šoreiz lielāka uzmanība tika pievērsta Latvijas projekta partnera, VATP, veiktajām aktivitātēm sabiedrības izpratnes kampaņas ieviešanas gaitā. Pirms pasākuma VATP telpās tika apmeklēts sanācijas darbu objekts, bet pasākuma laikā dalībniekiem tika prezentēti sasniegtie rezultāti un plānotās aktivitātes līdz projekta ieviešanas beigām. Klātesošajiem ika sniegta vispārēja lekcija par klimata pārmaiņām, kā arī bija iespēja piedalīties dizaina darbnīcas “RADE” rīkotajā praktiskajā nodarbībā un citās interaktīvās aktivitātēs.

Pasākumu apmeklēja arī projekta Norvēģijas sadarbības partneris – nodibinājums International Development Norway AS, kā arī pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Klimata un enerģētikas ministrijas un Valsts kases. Klātesoši bija partneri no Šveices, Norvēģijas vēstniecības, kā arī paša projekta donorvalsts pārstāvji no Norvēģijas Vides aģentūras.

Projekta īstenošanas periods ir no 2021. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim. Projekts tiek īstenots, Ventspils brīvostas pārvaldei sadarbojoties ar Norvēģijas projekta partneri (nodibinājumu “International Development Norway AS”) un Latvijas projekta partneri (nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”). Projekta kopējais budžets ir 5 117 000 EUR, un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR.

Informācija par projektu:

Ventspils brīvostā norit sanācijas darbi, lai attīrītu teritoriju no naftas produktu piesārņojuma un tādējādi arī pasagātu Baltijas jūru no piesārņojuma.  Vēsturiskais piesārņojums radies vēl Padomju Savienības laikā industriālajos objektos un tanku poligonā tagadējā Ventspils brīvostas teritorijā. Konstatēts, ka grunts un pazemes ūdeņi piesārņoti 14 hektāru platībā, bet stipri piesārņota ir 2,3 hektāru liela teritorija. Sanācijas darbu mērķis ir ar izšķīdušajiem naftas produktiem piesārņoto gruntsūdeņu migrācijas pārtraukšana Baltijas jūras virzienā un grunts masīvā fiksēto brīvo naftas produktu frakcijas likvidēšana.

Attīrāmās teritorijas – pašvaldības SIA “Ūdeka” bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija Dzintaru ielā 68 un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases teritorijas daļa Dzintaru ielā 52c – atrodas Ventspils ziemeļu daļā tikai 30 līdz dažu simtu metru attālumā no Baltijas jūras krasta un Ventspils ostas Ziemeļu mola. Sanācijas teritorijas īpašnieks ir Ventspils pilsētas pašvaldība, bet abi īpašumi nodoti valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldei.

Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā atklātajā konkursā par vēsturiski ar naftas produktiem piesārņoto vietu sanāciju Ventspilī uzvarēja AS “VentEko”, ar ko noslēgts līgums par 3,9 miljoniem eiro. Darbu izpildes termiņš ir 2024.gada 30.aprīlis.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

 

26.09.2023. / Autors: Ventspils brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils brīvostas pārvalde