Savstarpēja komunikācija un informācijas ciešāka apmaiņa starp nozarē strādājošajiem ir nepieciešamie priekšnosacījumi Latvijas tranzīta stiprināšanā, Latvijas Loģistikas padomes sēdē uzsvēra Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš. Šoreiz padomes sēdē tika izskatīts jautājums par situāciju tranzīta un loģistikas nozarē, prognozēm un priekšlikumiem konkurētspējas stiprināšanai, liecinot, ka par nozari atbildīgā ministrija sarosās aktīvākai rīcībai tranzīta nozares stiprināšanā.

Padomes locekļi (AS Latvijas pasts, starptautiskā lidosta RīgaVentspils brīvosta, Tranzītbiznesa asociācija, Liepājas Speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Auto, biedrība Baltijas asociācija – transports un loģistika, Rīgas brīvosta, LDz Loģistika) stāstīja par aktuālo situāciju uzņēmumos, darbu un plānoto jaunu kravu piesaistē, ārējo ietekmi, prognozēm.

Svarīgi ir rēķināties ar tendenci, ka Krievijas kravas, galvenokārt ogles un naftas produktiem ir tendence mazināties. Tas arvien vairāk liek uzņēmējiem koncentrēt spēkus uz alternatīviem kravu segmentiem un jauniem tirgiem. Starptautisko autopārvadājumu jomā pieaug ierobežojumi Eiropas Savienības tirgū un svarīgi risināt autovadītāju trūkuma problēmas. Tika atzīmēts, ka ir virkne pozitīvas tendences konteinerkravu un ro-ro kravu pieaugumam ostās, kā arī attīstās kravu pārvadājumi aviācijā un e-komercijas kravu pieaugums tranzītā Latvijas pastā, padomes sēdē uzsvēra ministrijas pārstāvis.

Biedrības Baltijas asociācijas – transports un loģistika prezidente Inga Antāne klātesošie informēja par biedrības sagatavoto tranzīta nozares atbalsta rīcības plānu valdībai ar konkrētiem uzdevumiem un termiņiem. Loģistikas padome informāciju pieņēma zināšanai, vienlaikus padomes locekļi tika aicināti iepazīties ar plāna saturu, uzdevumiem, un sniegt savus komentārus par to.

 

Darbu Latvijas vēstniecībās Krievijā un Kazahstānā ir uzsākuši SM atašeji, un aicināja nozarē strādājošos aktīvai savstarpējai komunikācijai ar tiem, lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu sadarbību ar Krievijas un Kazahstānas uzņēmējiem iespējamu jaunu kravu piesaistei. Tāpat tika uzsvērts ministrijas padomnieka Ķīnā aktīvais darbs gada garumā, kas sekmējis gan politiska līmeņa, gan uzņēmēju savstarpēju tikšanos, lai veidotu sadarbības iespējas visdažādākajos segmentos.

Arī VAS Latvijas dzelzceļš Baltkrievijā darbojas pārstāvniecība, kuras potenciālu nozares uzņēmēji tiek aicināti aktīvi izmantot, jo Baltkrievija ir būtisks tranzīta nozares sadarbības partneris, un pastāv visi priekšnosacījumi to vēl vairāk attīstīt.

SM Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups informēja par notikušajiem un plānotajiem starptautiskajiem pasākumiem 2017.gadā un aktualitātēm. “Kopš iepriekšējās Loģistikas padomes sēdes notikušas nozīmīgas dažāda līmeņa starptautiskās aktivitātes, gan politiskajā, gan uzņēmēju līmenī – dalība forumos, izstādēs, tieši tikpat piesātināti būs gada pēdējie mēneši, kuru laikā Latvija prezentēs valsts tranzīta koridora iespējas, vienlaikus vēl aktīvāk iesaistot nozares uzņēmumus,” norādīja Maldups.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA