Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi bijušās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes apelācijas sūdzību lietā par viņas atstādināšanu no VeA rektora amata.

Kā ziņots, Rēvalde vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu atzīt par spēkā neesošu VeA Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmumu, ar kuru viņa atcelta no rektores amata kā uzticību zaudējusi.

Tiesa viņas pietiekumu noraidīja. Kā aģentūru LETA toreiz informēja tiesā, spriedumā norādīts, ka darbībai rektora amatā ir izteikts uzticības raksturs, līdz ar to Satversmes sapulce, pieņemot lēmumu par rektora atcelšanu no amata, bauda plašu rīcības brīvību.

Pārbaudot, vai Satversmes sapulces pieņemtais lēmums nav patvaļīgs, tiesa secināja, ka Rēvalde zaudēja uzticību, jo apšaubīja Satversmes sapulces un Senāta kompetenci, pauda noraidošu attieksmi pret viņas darbības izvērtēšanu Satversmes sapulces sēdē un nevēlējās Satversmes sapulces pārstāvjiem skaidrot radušās nesaskaņas ar Ventspilspilsētas domi.

Tiesa atzina, ka Rēvalde augstskolas iekšējā pārvaldē nav ievērojusi labas pārvaldības principu, kas pats par sevi ir pietiekams pamats uzticības zaudēšanai un līdz ar to attaisno Rēvaldes atbrīvošanu no rektora amata. Tiesa arī neguva pārliecību par to, ka Satversmes sapulces lēmuma pieņemšana būtu panākta Ventspils pilsētas domes ietekmē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesa atzina, ka pārsūdzētais lēmums par Rēvaldes atcelšanu no amata pieņemts Satversmes sapulces rīcības brīvības tvērumā, kā arī tā pieņemšanā nav konstatējami būtiski procesuālie pārkāpumi.

Tomēr Rēvalde šo spriedumu pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā.

Šī gada sākumā augstskolas rektora amatā tika ievēlēts augstskolas mācību prorektors Krēsliņš.

Arī Rēvalde pieteicās konkursā uz VeA rektora amatu, bet vēlēšanu dienā savu kandidatūru atsauca, skaidrojot, ka saņēmusi no tiesas skaidrojumu, ka gadījumā, ja tiesa pieņems viņai pozitīvu lēmumu un atjaunos viņu VeA rektora amatā, jaunievēlētais rektors varot zaudēt ieņemto amatu.

Autors: LETA / Foto: LETA