Kad rakstīju rakstu Kas jauns hokejā?, vēl nezināju, ka Covid-19 pandēmija ienesīs tik būtiskas korekcijas Ventspils bērnu un jauniešu hokeja dzīvē.  Mums, HK Venta 2002, pat visļaunākajos murgos nerādījās, ka nevarēsim pabeigt hokeja sezonu, ka Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde un hokejam nepieciešamās infrastruktūras turētājs SIA Olimpiskais centrs Ventspils ļaunprātīgi izmantos Covid-19 pandēmijas situāciju.

Mūsu plānos bija sekmīgi pabeigt hokeja sezonu un, kā plānots, nodot lietas Ventspils pilsētas domes izveidotai profesionālai hokeja pārvaldes struktūrai, kurai, sākot ar 2020.gada 1.maiju, ar uzviju ir jānodrošina HK Venta 2002 iesāktais. Savukārt Ventspils pilsētas domei bija pietiekoši ilgs laiks sporta skolas dibināšanai, koncepciju un programmu izstrādei, skolas amatpersonu, pedagogu izvēlei un darba tiesisko attiecību noslēgšanai. Kā jau vairākkārtēji esam minējuši, HK Venta 2002 lēmums nebija un nevarēja būt Ventspils pilsētas domei negaidīts, par to pašvaldības amatpersonas bija informētas vairāk kā gadu iepriekš, kas bija par iemeslu savstarpējo sadarbības līgumu slēgšanai līdz 2019.gada beigām, vēlākai pagarināšanai līdz 2020.gada aprīļa beigām.

Ventspils sporta pārvaldes un SIA Olimpiskais centrs Ventspils rīcība pārsteidz. Lauzt spēkā esošos sadarbības līgumus ar HK Venta 2002, pamatojot to ar Covid-19 pandēmijas rezultātā esošajiem nepārvaramas varas apstākļiem, ir vairāk kā bezatbildīgi, drīzāk ļaunprātīgi. 

Neviļus rodas jautājums, vai sadarbības līgumi tika lauzti un pārtraukti ar visiem sporta klubiem un sporta skolu SPARS, vai šādu godu ir pelnījis tikai HK Venta 2002. Vai tiešām līguma vienpusējie lauzēji uzskata, ka atstājot bez iztikas trenerus, mēnešiem ilgi turot neziņā vecākus un hokeju spēlējošos bērnus, radīsies pievienotā vērtība?

Manuprāt, par Ventspils sporta dzīvi atbildīgajiem, īpaši krīzes laikā, bija jādara viss iespējamais, lai treneriem, vecākiem, bērniem radītu drošības sajūtu un pārliecību par rītdienu. To, ka tas tā nav noticis, apliecina komentāros pie 11.aprīļa Ineses Beitānes kundzes uzdotā jautājuma portālā www.ventspils.lv , mūsu sporta dzīves atbildīgo institūciju atbildes. 

Ineses Beitānas kundzes uzdotais jautājums: “Jautājums, kas tiek darīts no Ventspils pilsētas domes puses, lai bērni varētu turpināt savas hokeja gaitas, vai tiek organizēta pāriešana pie sporta skolas utt. Bērni gaida un ir neziņā, kas ar viņiem notiks?”, ir vairāk kā saprotams un uz to atbildi jau vairāk kā gadu gaida ikviena hokeju spēlējoša bērna vecāki, paši bērni, treneri un HK Venta 2002

Ventspils sporta atbildīgo institūciju atbildes.

Sporta skola SPARS: “Labdien! Šobrīd nav plānots sporta skolu papildināt ar vēl kādu sporta veidu tuvākā nākotnē. 

Sporta pārvalde: “(..) Bērnu un jauniešu hokeja mērķprogrammas īstenošanai 2020.gadā pašvaldības līdzfinansējums plānots EUR 215 097, apmērā, kura ietvaros līdz 2020.gada 30.aprīlim ar hokeja klubu Venta 2002 tika noslēgti divi sadarbības līgumi par kopējo summu 95 422 eiro, bet sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju līgums ir lauzts. (..)

Sporta pārvalde: Paldies par Jūsu jautājumu. Kā jau iepriekš informējām, šobrīd esošā hokeja kluba vecāku grupa un treneri strādā pie vairāku variantu izstrādes hokeja turpmākās darbības nodrošināšanai. Ar izstrādātajiem variantiem vecāki tiks iepazīstināti.

Sporta pārvalde: “Saprotam Jūsu bažas, bet vēlreiz uzsveram, ka hokeja klubs Venta 2002 ir privāts klubs, kuru, protams, pašvaldība līdzīgi kā citus klubus finansiāli atbalsta. Tomēr uzsveram, ka par to, kādā situācijā ir hokeja klubs, ir atbildīgi šī kluba īpašnieki – konkrēti A.Landmanis un U.Kristiņš, kuriem diemžēl vairs neinteresē klubā iesaistīto jauniešu iespējas spēlēt hokeju un kuri cenšas norādīt, lai pašvaldība uzņemas visas privātā kluba saistības.

Pandēmijas izmantošana Ventspils sporta funkcionāru ilgstošas bezdarbības attaisnošanai, sabiedrības musināšanai, žonglēšanai ar līdzfinansējuma skaitļiem (sabiedrību neiepazīstinot ar reālām sporta veida izmaksām) un kārtējiem mēģinājumiem novelt atbildību uz līdzšinējiem darītājiem, nav attaisnojama. Šāda atbildīgo Ventspils sporta institūciju nostāja pārkāpj jebkādas saprāta robežas un liek uzdot jautājumu, par amatpersonu atbilstību ieņemamajiem amatiem.

Mums, vecākiem, ne tikai ir pienākums maksāt nodokļus,  bet ir tiesības prasīt no pašvaldības rīcību, pieprasīt lēmumu pamatojumus, amatpersonu darbību izvērtējumus.

Pašvaldības šī jautājuma ieilgušās muļļāšanās rezultātā radītās problēmas, patreizējās Covid-19 epidēmijas kontekstā, prasa ātrus un efektīvus risinājumus no tās pašas pašvaldības, kuras pienākums ir rūpēties par bērniem un kura investēja un turpina investēt ievērojamus sabiedriskos resursus ledus halles izveidē un uzturēšanā.

P.S. Galvenais HK Venta 2002 lēmuma – vairs neturpināt līdzšinējo darbību iepriekšējā kapacitātē, iemesls bija Ventspils sporta atbildīgo amatpersonu attieksme, kura, kā redzams, arī šobrīd nav mainījusies. 

17.04.2020 / Autors: Aivis Landmanis, HK Venta 2002 valdes loceklis