Lembergu pavisam drīz, jau tuvākajās dienās, apcietināšot tiesas zālē. Tā vismaz viņš pats ir publiski deklarējis. Tomēr pat šādā situācijā, kad citi nolaistu rokas, nerimstoši gādīgais un rūpīgais pilsētas saimnieks turpina realizēt pasākumus, lai dezinformētu un apmuļķotu ventspilniekus.

Uz Lemberga uzticamā pakalpiņa Imanta Sarmuļa vadītās pašvaldības iestādes “Ventas osta” ieteikumu pamata Lembergs ir panācis, ka vairākuma deputāti no partijas “Latvijai un Ventspilij” 18. februārī noraidīs Ventspils Brīvostas pārvaldes 2021. gada budžetu. Atbalstīti tikai izdevumi, kas nodrošina brīvostas nepārtrauktību un Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto projektu (brīvostas pievedceļi un hidrotehnisko būves) turpināšanu.

Vai šāda nostāja ir saprātīga un vai tas ir tālredzīgi darīts? Vai krietniem un rūpīgiem pilsētas saimniekiem būtu bijis jāapgrūtina un ļaunprātīgi jākavē Ventspils brīvostas darbība?

Šķiet, īpaši nebēdājot, tiesas sprieduma par Lemberga smagajiem ietekmes un finanšu noziegumiem pasludināšanas priekšvakarā, tieši šādus jautājumus rosina cilvēku grupas rīcība, kuras patrons un brīvostai nedraudzīgā lēmuma virzītājs jau grasās tiesas sola deldēšanu nomainīt pret cietuma kameras atmosfēru.

Tādejādi, lai kādi arī nebūtu lēmuma pieņēmēju skaidrojumi par brīvostai nelabvēlīga lēmuma apstiprināšanu, mērķis un sekas ir nepārprotamas. Turēt brīvostu, tā teikt, bada maizē! Ventspils pilsētas dome piemetīs pēdējo darvas pilienu pašu izēstajā medus mucā! Ja reiz brīvosta ir spējusi noturēties pat pēc Lembergam piemēroto ASV OFAC sankciju, Covid-19 pandēmijas un ģeopolitisku procesu veicinātu tranzīta nozares pārmaiņu postošajām grūtībām, ir spējusi paciest nepārtrauktos Lemberga publiskos apvainojumus, izturēs arī šo domes uzspiesto neērtību! Pastrādās, kā smejies, bez domes svētības!

Tieši šādu nostāju uz Sarmuļa parakstītā pašvaldības iestādes “Ventas osta” nedaudz vairāk par vienas lapas garā ziņojuma pamata Lembergs un viņa deputāti ir atzinuši par labu esam. Jo kā nu ne, bijušais brīvostas pārvaldnieks Sarmulis ir izteicis bažas par brīvostai nodoto pašvaldības īpašumu tiesisku un lietderīgu izmantošanu un pienācīgu apsaimniekošanu ventspilnieku interesēs.

Tā kā Sarmulis uzsvēris, ka Brīvostas pārvaldes budžeta saskaņošana ar domi nevar būt formāls process, tad Brīvostas pārvaldes 2020. gada 23. novembrī iesniegtajā budžeta projektā viņš un Lemberga vadītā Ekonomikas un budžeta komisija esot konstatējusi informācijas trūkumu par brīvostā notiekošo. Diemžēl pēdējā gada laikā to iegūt traucējot apstāklis, ka kopš ASV OFAC sankciju piemērošanas Lembergam un domes pārstāvjiem vairs neesot lemšanas tiesības par pašvaldības mantas brīvostā pārvaldības aspektiem.

Tāpēc nolūkā nodrošināt labas pārvaldības principus, nepieciešamību nodrošināt publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto mērķu sasniegšanu, lai rīkotos kā krietnam un rūpīgam saimniekam pienākas, domei esot pienākums brīvostas darbību kontrolēt daudz stingrāk nekā iepriekš. Agrāk šo prasību garants bijuši paši, proti, Lembergs, Sarmulis, Vītoliņš, Blumbergs, Ošenieks. Tagad tas zudis. Vietā gan ir piebilst, ka neviens cits jau šajā apstāklī nav vainojams, tik vien kā paši minētie kungi, to arogance saziņā ar valsts varu, viņu praktizētā korupcija, kas novedusi pie Lemberga tiesāšanas, ASV OFAC sankcijām un pārējo minēto vīru atstādināšanas no darbības brīvostas valdē.

Tieši šis apstāklis, šī sāpe noraidošajā attieksmē pret brīvostas darbu, pret tās 2021. gada budžetu ir pamanāma ar neapbruņotu aci. Ne velti kā galveno Brīvostas pārvaldes budžeta problēmu savā kārtējā videokonferencē pirms dažām dienām Lembergs akcentēja brīvostas valdes kopējai atalgošanai plānoto palielinājumu par 11 tūkstošiem eiro apmērā. Šajā kontekstā kārtējo reizi uz priekšu un atpakaļ tika locīts Kristovska vārds, tika piesaukti arī pārējie “rīdzinieki”. Simptomātiski, ka citi iebildumi par Brīvostas pārvaldes 2021. gada budžetu Lembergam nešķita pieminēšanas vērti.

Šādi Lembergs rīkojās, neskatoties uz to, ka Brīvostas pārvaldes pārvaldnieks Andris Purmalis uz visiem domes atkārtoti uzdotajiem jautājumiem jau bija sniedzis precīzas un izsmeļošas atbildes šī gada 29. janvārī. Tajā skaitā, ka valdes atalgojumu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 741, nevis patvaļīgi, kā to neinformētai auditorijai preses konferencē pāris nedēļas vēlāk skaidroja Lembergs. Protams, tā nav tikai greizsirdības pazīme, bet arī ļaunprātīga ventspilnieku maldināšana.

Liekulīgais Lembergs ļoti labi zina par minēto MK noteikumu Nr. 741 formulu. Brīvostas valde savu atalgojumu nenosaka. Tomēr ventspilniekiem būtu vērts zināt, ka laikā, kad Lembergs vadīja Brīvostas pārvaldes valdi, viņa atalgojums, valdes locekļu atalgojums bija turpat 1000 eiro lielāks, nekā tas ir pašreiz. Tomēr, tas nav bijis šķērslis, lai ventspilniekiem piemelotu kārtējo šausmu stāstu par nīstajiem “rīdziniekiem”.

Vērts piebilst, ka brīvostas valdes uzturēšana Lemberga vadībā 2019. gadā izmaksāja 384 tūkstošus eiro. Tās pašas valdes, kas noveda pie Ventspils brīvostai piemērotām ASV OFAC sankcijām, pie milzīgām ostā nodarbināto uzņēmumu problēmām. Savukārt pašreizējās valdes atalgošana 2020. gadā ir prasījusi 164 tūkstošus eiro. Tātad par 220 tūkstošiem eiro mazāk.

Paturpinot valdes izdevumu tēmu, ir vērts atgādināt par Brīvostas pārvaldes dalību Lemberga vadītajā biedrībā “Ventspils attīstības aģentūra”. Tās valdes loceklis bija/ir arī Sarmulis. Brīvostas pārvalde Lemberga un Sarmuļa laikā šai biedrībai ik gadu atvēlēja gandrīz 114 tūkstošus biedru naudā. Pretī saņēma vienu atskaiti gadā uz vienas lapas. Par šādu “rezultātu” Lembergs minētajā biedrībā ikgadēji saņēma otru atalgojumu turpat 100 tūkstošu eiro lielā apmērā. Lūk, racionālas saimniekošanas paraugs! Un, lūk, cik liekulīgi ir iebildumi par 11 tūkstošiem eiro gadā!!!

Atgriežoties pie domes lēmuma, jāvērš uzmanību uz to, ka Brīvostas pārvaldes pārvaldnieks Purmalis un darbinieki ir godprātīgi sagatavojuši atbildes arī uz pārējiem 11 domes uzdotajiem jautājumiem, taču tas nav pasargājis no domes neapmierinātības. Ir ticis izklāstīts, ka par Ventspils Brīvostas pārvaldes un ASV OFAC sankciju rezultātā nodibinātās AS “Ventas osta” (tā nav Sarmuļa vadītā pašvaldības iestāde “Ventspils osta”) sadarbības kārtību dome ir saņēmusi skaidrojumu jau 2020. gada 30. jūlijā. Ir skaidrots gan tas, kā tiks organizēti ostas padziļināšanas darbi, kad grunts sūcējs “Dzelme” noslēgs darbību, gan kādas ir Brīvostas pārvaldes līgumiskās attiecības ar AS “Baltic Coal terminal”. Ir pamatota brīvostas vēlme precizēt zāles pļaušanas un ielu uzturēšanas apjomus pilsētā, kas iepriekšējo vadītāju laikā tikusi veikta bez skaidri noteikta algoritma.

Cita starpā dome ir uzstājusi uzrādīt arī ar brīvostas autoparku saistītos izdevumus. Dome iesūtīja tabulu, kurā jāuzrāda informācija ar detalizācijas pakāpi no lietotāja, auto uzturēšanas izdevumiem līdz pat katras mašīnas noskrējienam un degvielas patēriņam, riepu nodilumam…

Vērts piebilst, ka laikā, kad brīvostu vadīja gādīgie un rūpīgie saimnieki Lembergs un Sarmulis, nekādas automašīnu uzturēšanas izdevumu uzskaites nebija vispār. Tā kā pašreizējās brīvostas valdes priekšsēdētāja rīcībā nav nevienas brīvostas  automašīnas, ir vērts atgādināt, ka 2019. gadā Aivara Lemberga reprezentācijas vajadzībām tika lietotas divas brīvostas automašīnas (“Audi A8 L W12” un “Toyota Land Cruiser”). To kopējā iegādes vērtība varētu būt vismaz divi simti tūkstošu eiro. Abas no iegādes brīža tikai nodotas pašvaldības policijas rīcībā, kas 2019. gadā vidēji Lemberga pārvadāšanai tērēja 5000 eiro mēnesī! Pat vēl vairāk! “Toyota Land Cruiser” tika nodota gādīgā un rūpīgā saimnieka Lemberga personīgā rīcībā.

Starp citu, šos tikumus Lembergs joprojām nav atmetis. Uz tiesas sēdēm, tas ir, savu personīgo problēmu kārtošanai, Lembergs arī pašreiz dodas ar kārtējo, nu jau pašvaldības policijas 2020. gada vasarā iegādāto “Audi A8” auto. Šī auto iegādes laikā Lembergs, arī viņa vietnieki Vītoliņš, Blumbergs un Ošenieks izlikās, ka nezina un viņiem vienaldzīgs tā iegādes nodoms, kas būs tās lietotājs. Pašvaldības policijas priekšnieks O.Rudzītis pašreiz uzskata, ka šis auto tiekot lietots atbilstoši “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” noteiktajam.

Tādi nu reiz ir Ventspils brīvostas budžeta kritizētāju personīgie standarti un īstie tikumi. Turklāt viņi, noliedzot brīvostas darbību, nekautrējas atsaukties uz nepieciešamību uzturēt iepriekšējā rindkopā minētā likuma, publisko līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas mērķus. Un tomēr šāda liekulība nebūs šķērslis, kas aptur brīvostas pārvaldes darbību. Liekulība nevar būt neatspēkojama.

 

22.02.2021. / Autors: Ģirts Valdis Kristovskis, Ventspils pilsētas domes deputāts, Ventspils brīvostas valdes loceklis / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs