Uz sarunu esam aicinājuši mazākuma jeb opozīcijas deputātus Ģirtu Valdi Kristovski, Daci Kornu, Aivi Landmani un Ivaru Landmani, uz kuru pieteikuma pamata Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams šā gada 28. augustā ierosinājis lietu par Ventspils pilsētas domes 2017. gada 29. septembra lēmuma par komisiju un padomju izveidi atzīšanu par prettiesisku un tādējādi atceļamu. Latvijas pašvaldību dzīves un tiesu vēsturē šāda lieta ir nebijusi, unikāla parādība.

– Ventspilniekiem būtu svarīgi uzzināt iemeslus, kas jums lika izšķirties par ārkārtas soli, vērsties tiesā pret Ventspils pilsētas domi, būtībā pret pašvaldības vadību, pret tās politiku, noteikto pārvaldību jeb esošo lietu kārtību. 

Aivis Landmanis: Ventspils pilsētas dome 2017. gada 29. septembrī, pieņemot lēmumu par 26 komisiju un 2 padomju izveidi, to sastāvā apzināti un prettiesiski neiekļāva trīs mazākuma deputātus – Ģirtu Valdi Kristovski, Aivi un Ivaru Landmaņus. Deputātei Dacei Kornai samazināja dalības iespējas, salīdzinot ar iepriekšējo domes sasaukumu. Mēs savu gatavību strādāt mūs interesējošās komisijās un padomēs pieteicām uzreiz pēc vēlēšanām, Ventspils pilsētas domes pirmajā sēdē 2017. gada 19. jūnijā. Atkārtotu pieteikumu domes vadībai iesniedzām 30. jūnijā. Taču mūsu iesniegumus, pārkāpjot deputātu līdztiesību, vienkārši ignorēja.

– Varbūt vajadzēja runāt ar domes vadību aci pret aci?

Aivis Landmanis: Mēs to darījām. Gan domes sēdēs, gan daudzkārt arī individuāli, arī zvanījām domes priekšsēdētāja vietniekam sadarbības jautājumos Guntim Blumbergam, Vispārējās nodaļas vadītājas vietniecei organizatoriskajos jautājumos Maijai Krūklei. Viss bez rezultāta. Tādējādi pašvaldības vadība un vairākuma deputāti augstprātīgi un nedemokrātiski ignorēja mūs ievēlējušo ventspilnieku gribu redzēt mūs piedalāmies pašvaldības darbā.

– Tomēr politiskais vairākums, partija “Latvijai un Ventspilij un Aivars Lembergs, taču uzvarēja vēlēšanās un viņiem ir tiesības vadīt pašvaldību kā viņi uzskata par labu esam. 

Ģirts Valdis Kristovskis: Tiesības vadīt pašvaldību neviens neapšauba. Taču tas ir jādara tiesiski, tas ir, nediskriminējot opozīciju. Mazākuma deputātu tiesību un gribas pilnvērtīgi piedalīties Ventspils pilsētas pašvaldības, tās izveidoto komisiju darbā prettiesiska ierobežošana nav attaisnojama ne no likuma, ne arī ētikas viedokļa. Netīras metodes nedara godu spēcīgai pašvaldībai.

– Kāds ir iemesls prasti ierobežot jūsu darbību, ja Aivaram Lembergam ir divreiz vairāk deputātu, kas visu bez problēmām izlemj balsojot?

Ģirts Valdis Kristovskis: Paradoksālā kārtā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kamēr Ventspilī valda autoritārs režīms. Totalitārismā pie varas esošajiem ir raksturīga vēlme izolēt citādi domājošos, ierobežot politisko opozīciju! Man jau šķiet, ka saskaņā ar šādu patoloģisku domāšanu, arī nesodāmības sajūtas dēļ, Ventspils domes vadība ir zaudējusi mēra sajūtu. Visa tā rezultātā, nolūkā preventīvi samazināt mazākuma deputātu iespējas līdz minimumam apdraudēt valdošā režīma kundzību, pašvaldības vadība Ventspilī prettiesiski slāpē un ierobežo mazākumu pēc pilna saraksta: neiekļauj komisijās, padomēs, darba grupās, slēpj vai neizsniedz informāciju, nepiešķir likumā paredzēto darba telpu, liedz piekļuvi pašvaldības rīcībā esošam interneta portālam un pašvaldības apmaksātiem medijiem.

– Tomēr Ventspils pilsēta nereti tiek atzīta par labi pārvaldītu, un daudzi cildina A.Lembergu kā spējīgu menedžeri?

Ģ.V.Kristovskis: Jā, tikai šis menedžments nav ētisks, ir brutāls, nedemokrātisks, nereti rupjš un prettiesisks. Par nesliktu menedžeri atzina pat Ādolfu Hitleru, kurš savulaik sekmēja Vācijas ekonomiku, būvēja ceļus, pat atpūtas namus pie jūras, kamēr daļu sabiedrības nosūtīja uz koncentrācijas nometnēm. Šādi diktatori, autoritatīvi vadītāji nereti ir iemantojuši atzinību, tomēr tam nav nekāda sakara ar labu pārvaldību visas sabiedrības interesēs.

Ivars Landmanis: Tātad, ja runājam par labu pārvaldību! Šim pārvaldes principam ir reāls tiesisks saturs. Tas nav tikai emocionāls vērtējums, vēlamība civilizēti pārvaldīt valsti vai pašvaldību. Laba pārvaldība ir konstitucionāls pamatprincips, kas nostiprināts mūsu valsts pamatlikumā Satversmē. Tas ietver līdztiesīgumu un mazākuma deputātu tiesību, viņu vēlētāju gribas respektēšanu un cienīšanu. To garantē likums. Ja mēs vēlamies uz proporcionalitātes principa pamata piedalīties pašvaldības komisiju un padomju darbā, tad mums šāda iespēja ir jādod!

– Tātad no jūsu sacītā izriet, ka Ventspils pilsētas domē trūkst ētikas, neciena, pārkāpj mūsu valsts pamatlikumu Satversmi!?

Dace Korna: Tas ir tas, kas te notiek. Sociālo jautājumu komitejas sēdē, kurā apstiprināja Ventspils pilsētas domes sagatavoto lēmumprojektu par 26 komisiju un 2 padomju izveidi, es aicināju partijas “Latvijai un Ventspilij” vairākuma deputātus ņemt vērā arī mūsu mazākuma deputātu daudzkārt rakstiski un mutiski izteikto vēlmi strādāt komisijās! To vienkārši neņēma vērā! Uz manu jautājumu, kas ir šādas vairākuma nostājas pasūtītājs, Sociālo jautājumu komitejas vadītājs Aigo Gūtmanis skaidri un gaiši pateica – partijas “Latvijai un Ventspilij” valde.

– Ko par to saka Ventspils pilsētas domes juristi, ko Likumības komisija?

Ģirts Valdis Kristovskis: Diemžēl atbalsta domes vadības, partijas “Latvijai un Ventspilij” prettiesiskās ieceres, mēģina tām piedot šķietami tiesisku noformējumu. Viņiem nav variantu, jo ir padarīti par autoritārā režīma bezierunu izpildītājiem. Saprotu, ka tieši tāpēc pašvaldības juristu un administrācijas darbinieku formulējumi bieži vien ir neticami vāji, zemas kvalitātes vai pat klaji prettiesiski.

Aivis Landmanis: Likumības komisija bez sirdsapziņas pārmetumiem saskaņoja pašvaldības komisiju un padomju sastāvus bez 3 mazākuma deputātiem. Mūsu lūgumu šādu nejēdzību pārskatīt šī komisija novērtēja kā apdraudējumu Ventspils pilsētas domē piekoptajai tiešajai demokrātijai, jo mēs, mazākuma deputāti, vēlamies iekļūt pašvaldību komisiju sastāvos! Kur nu vēl trakāk? Tādējādi šī komisija ir pārkāpusi savu nolikuma mērķi rast tiesiskus risinājumus sarežģītiem tiesiskiem jautājumiem.

Ivars Landmanis: 2017. gada rudenī mēs iesniedzām Ventspils pilsētas domei vismaz desmit dažādus pamatojumus un lūgumus paskaidrot pašvaldības rīcību no demokrātiskas un tiesiskas valsts pārvaldes viedokļa. Atbildes bija vienkārši ciniski augstprātīgas, bez jebkādas mūsu pilnvērtīgas darbības pašvaldības, tajā skaitā komisiju un padomju darbā izpratnes.

Dace Korna: Apmeklējām vairākas Sociālo jautājumu sēdes, Likumības komisijas sēdes, prasījām izskaidrot šādas politikas mērķus, jo īpaši – juridisko pamatojumu netaisnīgai, nekoleģiālai attieksmei pret mums, deputātiem. Diemžēl mūsu argumenti, pamatoti ar likumiem, labas pārvaldības, taisnīguma, līdztiesības un proporcionalitātes principiem, dzirdīgas ausis nevienā pašvaldības vadības līmenī neatrada. Tāpēc janvāra sākumā pieņēmām lēmumu griezties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kurai jāuzrauga pašvaldību darbības likumība.

– Un kāda bija VARAM reakcija?

Ģirts Valdis Kristovskis: Mazākuma deputātu problemātiku VARAM vispār atstāja bez jebkādas ievērības. Vien atzina, ka tā Ventspilī tāda paraža, iegājusies kārtība. Sapratām, ka VARAM ir vienaldzīga pret šādiem pārkāpumiem. Tomēr ministrija piekrita mūsu viedoklim, ka esošā komisiju veidošana Ventspilī un pašvaldības darba smaguma pārlikšana tieši uz komisijām neatbilst valsts pārvaldes un likuma “Par pašvaldībām” prasībām. VARAM mūs informēja, ka lūgusi Ventspils pilsētas domi esošo komisiju lietderību pārskatīt un novērst to nevajadzīgo dublēšanos ar pašvaldības institūcijām, kas ir arī pašvaldības līdzekļu šķērdēšana.

– Vai Ventspils pilsētas dome ir ņēmusi vērā VARAM aizrādījumu?

Dace Korna: Protams, ka nē! Viss rit pa vecam. Tā kā laiks gāja, mēs lūdzām pavasarī VARAM pat noteikt Ventspils pilsētas domei termiņu komisiju lietderības izvērtēšanai un darba organizācijas pārskatīšanai. Tas sakrita ar ministra Kaspara Gerharda pavasarī skaļi izziņoto prasību no pašvaldību nolikumiem izslēgt nedemokrātiskās normas. Taču tā izrādījās, ka ministra skaļā retorika ir bez jebkādiem nopietniem nodomiem novērst prettiesiskumu pašvaldībās.

– Kāpēc uzreiz nevērsāties pēc palīdzības Administratīvajā tiesā?

Ģ.V.Kristovskis: Kā zināms, tad Administratīvā tiesa deputātu iesniegumus par pārkāpumiem valsts pārvaldē līdz šim vispār neskatīja. Tika uzskatīts, ka tā ir valsts pārvaldē iesaistīto personu, deputātu iekšēja lieta, un tur pašiem jātiek galā. Turklāt jāatceras, ka lietu sagatavošana pieteikumam, to pieņemšana un izskatīšana tiesu instancēs ir ļoti laikietilpīga.

– Tomēr 2017. gada rudenī jūs jau bijāt gājuši šo ceļu un vērsāties tiesā pret Ventspils pilsētas domi. Šī gada aprīlī to skatīja Augstākā tiesa. Cik tālu ir šī lieta?

Ģ.V.Kristovskis: Mana prasība pret Ventspils pilsētas domi par tās atteikšanos man, domes deputātam, izsniegt tās rīcībā esošu informāciju, par piekļuves pašvaldības interneta portālam liegšanu, joprojām gaida uz Augstākās tiesas administratīvo tiesnešu kopsapulces lēmumu. Tā sanāk reti, it kā būšot šajā rudenī. Tiesas sēdes gaita parādīja, ka tiesnešiem Ventspils pilsētas pašvaldības pārkāpuma raksturs šaubas nerada. Taču lai pateiktu, ka tagad administratīvām tiesām ir jāskata pašvaldības pārkāpumi, kas aizskar deputātu tiesības, gribas pavasarī vēl nebija. Tas viss prasa laiku. Drīz būs gads, kopš pieteicu šo lietu.

– Cik nozīmīgs jūsu cīņai par tiesiskumu un taisnīgumu Ventspils pilsētas pašvaldībā ir nesenais Satversmes tiesas lēmums jūnija beigās par VARAM lēmumu par proporcionalitātes neievērošanu Salaspils pašvaldībā?

I.Landmanis: Ļoti nozīmīgs. Tas atbildēja uz tiem jautājumiem, kurus savā prasībā bija pieteicis Ģirts. Proti, ka tagad deputātu subjektīvo tiesību aizskārumi ir jāskata Administratīvajai tiesai. Tika pateikts, ka proporcionalitātes princips ir jāievēro arī veidojot pašvaldību komisijas un visur, kur tas ir iespējams.

– Iznāk, ka Satversmes tiesa jau ir atbildējusi uz Augstākajā tiesā lēmumu gaidošās Ģ.V.Kristovska lietas izvirzītajiem jautājumiem!?

Ģ.V.Kristovskis: Satversmes tiesa pārapstiprināja proporcionalitātes principa nozīmi, ko mēs Ventspils pašvaldības vadībai un speciālistiem bijām skaidrojuši vesela gada garumā. Tāpēc mēs nekavējoties sagatavojām iesniegumu Ventspils pilsētas domei un lūdzām ņemt vērā Satversmes tiesas skaidrojumu par proporcionalitātes principa ievērošanu komisiju un padomju izveidē, atcelt prettiesisko pašvaldības 2017. gada 29. septembra prettiesisko lēmumu. Saņēmām neticamu atbildi no domes! Tajā bija rakstīts, ka Ventspils pilsētas dome nesaskata nekādu vajadzību kaut ko mainīt, jo tā tiekot lieliski pārvaldīta, ievēro likumos un Satversmē noteiktos tiesību principus…

– Vai tiešām Ventspils dome stāv pāri Satversmes tiesai?

Ģ.V.Kristovskis: Tas ir tas, kā tā sevi ir iedomājusies! Ne velti šī gada laikā nācies neskaitāmas reizes uzklausīt A.Lemberga cinisko komentāru: “Te ir Ventspils! Te nav Rīga un te nav Brisele!”. Tas tikai nozīmē, ka A.Lembergs un viņa politiskie domubiedri ciešā sazobē ar pašvaldības administrāciju ne tikai darbojas kā organizēta grupa, bet arī turas pie pārliecības, ka prettiesiska mazākuma deputātu darbības kavēšana arī turpmāk paliks nesodīta.

– Vai tas bija iemesls, kas pamudināja jūs visus ar kopīgu pieteikumu vērsties Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā par Ventspils pilsētas domes 2017. gada 29. septembra lēmuma par komisiju un padomju izveidi atzīšanu par prettiesisku?

Dace Korna: Citu iespēju nebija. Esam izmēģinājušies visus iespējamos veidus, lai pārliecinātu Ventspils pilsētas pašvaldības vairākumu. Taču, ja pat Satversmes tiesa Ventspils pilsētas domes vadību un partijas “Latvijai un Ventspilij” deputātus nepārliecina, tad nu mūsu tiesības pierādīs mūsu rosinātais tiesas process.

Aivis Landmanis: Ja tā padomā, tad tas ir vājprāts! Tā vietā, lai demokrātiski un tiesiski, saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem, arī mazākuma deputāti pēc iespējas lietderīgi piedalītos pašvaldības darbā, mūs piespiež meklēt taisnību pasaulē! Cik daudz mūsu laika un enerģijas ir nācies patērēt, lai nepadotos Ventspils pilsētas vadības, A.Lemberga totalitārajai izpratnei par vadīšanu. Tomēr mēs savu panāksim. Mēs pierādīsim, ka Ventspils pilsētas dome darbojas prettiesiski, te nīst demokrātiju, tās menedžments neatbilst nekādām civilizētām prasībām.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv